Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Naar aanleiding van steeds nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland willen wij u graag informeren over hoe wij daar bij Bovi & Ox mee omgaan. Dit bericht wordt bijgewerkt mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die impact hebben op onze dienstverlening aan u.

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen wij uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Hierbij volgen wij in ieder geval de richtlijnen van het RIVM.

De belangrijkste maatregelen bij Bovi & Ox op een rijtje:


(1) Alle medewerkers van Bovi & Ox werken vanaf 16 maart in principe vanuit huis. Samenwerken doen we via Teams.

(2) Ook voor wat betreft afspraken alsmede werkzaamheden bij de klant volgen we het landelijke beleid en stemmen we met de klant af wat de beste vorm is: Online (Teams, telefonisch) of toch, na overleg met elkaar, langskomen of afspraak verzetten.

(3) Bijeenkomsten waar meerdere mensen bij aanwezig zijn (congressen, seminars) proberen we te vermijden.

Een paar van onze collega’s hebben jonge kinderen die vanaf 16 maart ook niet meer naar school gaan. Het kan dus zijn dat u de volgende generatie Bovi & Oxjes op de achtergrond hoort tijdens remote overleg. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Wij zijn allemaal op de gebruikelijke wijze bereikbaar (e-mail en telefoon). Indien u stukken wilt afgeven (kantoor Amstelveen) verzoeken wij u contact op te nemen met uw client manager dan wel met onze algemene nummer 088 -2014800.