Wilt u met uw familiebedrijf ook vermogen aanwenden voor de maatschappij? Met corporate filantropie volgt u uw idealen én maakt u impact op de wereld om u heen. In dit artikel delen we de belangrijkste 3 aandachtspunten om uw filantropische missie tot een succes te maken.

1. Het definiëren van uw filantropische missie

Datgene wat u drijft vormt de blauwdruk voor uw filantropische missie. Stel uzelf bij het definiëren van uw missie de volgende vragen om impact te maken:

  • Welk signaal wilt u afgeven aan uw bestaande klanten?
  • Wat zijn de normen, waarden en overtuigingen binnen uw organisatie?
  • Wat wilt u dat uw nalatenschap wordt wanneer u niet meer voor het bedrijf werkt?

2. Het verkrijgen van keurmerken

In de erkenning van uw missie helpt het aanzienlijk wanneer u beroep kunt doen op keurmerken die het belang van uw goede doel onderschrijven. Binnen Nederland is het aan te bevelen de ANBI-status en de CBF-Erkenning te verkrijgen.

ANBI-status

Strikt genomen is de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) geen keurmerk, maar fungeert wel als zodanig. De ANBI-status geeft aan dat uw instelling het algemene belang dient en opent op verschillende manieren de deuren naar aanvullende gelden. U en uw donateurs profiteren hierdoor van diverse belastingtechnische voordelen. Ter illustratie:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  • Veel subsidies en fondsen stellen een ANBI-status als vereiste om voor dergelijke gelden in aanmerking te komen;
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, wat doneren vanuit het oogpunt van de gevende partij aantrekkelijk maakt.

CBF-Erkenning

Alle in Nederland gevestigde goede doelen met een maatschappelijke focus kunnen de zogeheten CBF-Erkenning (Centraal Bureau Fondsenwerving) aanvragen. Naast een betrouwbare uitstraling, heeft dit ook voordelen in termen van publiciteit. Uw goede doel wordt namelijk opgenomen in het register van het CBF en is daardoor vindbaar onder een omvangrijke doelgroep, waaronder brancheorganisaties, ministeries, gemeenten, banken en loterijen.

3. Charitatieve planning

Nadat uw filantropische missie is gedefinieerd en aan de juiste randvoorwaarden voldoet voor charitatieve instellingen, wilt u vanzelfsprekend ruchtbaarheid geven aan uw goed doel. Steun en erkenning van mensen, instanties, organisaties en overheden valt of staat met goede charitatieve planning, ofwel…

  • … het opstellen van een fondsenwervende (contact)strategie;
  • … het inventariseren van mogelijkheden voor sponsoring;
  • … het ontvangen van gelden door legaten of erfstellingen.

Corporate filantropie

Kunt u bij hulp gebruiken bij bovenstaande? Wij brengen u hiervoor graag in contact met ons netwerk. Zo geniet uw filantropische missie de aandacht die het verdient.

Neem contact op