Family office – alles wat u moet weten

In een complexer wordende financiële wereld is het voor vermogende families steeds uitdagender het overzicht te houden in hun financiële situatie. Vermogende families hebben behoefte aan een professionele, onafhankelijke vertrouwenspersoon en zien deze wens vertaald worden in de family office. Een family office coördineert bij de groeiambitie van ondernemersfamilies. Alles wat u moet weten over family offices, leest u hieronder.

Wat is een family office?

Een family office ondersteunt één of meerdere families met substantieel bestaand vermogen en/of vermogen uit ondernemerschap bij financiële diensten en doelstellingen rondom hun vermogen. Family offices ondersteunen met competentie, kennis, vaardigheden en hun grote professionele netwerk om financiële beslissingen op gedegen en gestructureerde wijze te nemen.

Een onafhankelijke family office wordt uitsluitend betaald door de familie die haar inschakelt en richt zich derhalve primair op adviseren en coördineren. Dergelijke offices hebben geen zakelijke belangen bij adviezen die intern worden uitgebracht of extern worden opgevraagd, zoals financierings-, investerings- en beleggingsadviezen.

Welk type family offices zijn er?

Hoe een family office is gestructureerd en te werk gaat, hangt grotendeels af van het aantal families dat de office bedient. Er zijn drie typen family offices, te weten:

 • de single family office
 • de multi family office
 • de virtual family office

Hieronder volgt een definitie van elk van deze typen.

Wat is een single family office?

Een single family office (SFO) is actief voor één rechtspersoon/familie. De hoofdfocus van een SFO ligt doorgaans in vermogensbeheer en het coördineren van vermogensgroei en/of -overdracht. Indien gewenst ondersteunt de SFO de familie bij inrichtingszaken rondom de gewenste levensstijl en kennisoverdracht richting (klein)kinderen of overige familieleden die bij het familiebedrijf betrokken zijn.

Wat is een multi family office?

Een multi family office (MFO) werkt voor meerdere rechtspersonen/families. Een MFO ondersteunt vermogende families bij een keur aan diensten, variërend van Personal Assistance tot aan vermogensbeheer en familie-erfgoed. Omdat elke familie een andere achtergrond heeft, staan maatwerk en persoonlijke service centraal bij het dienstenportefeuille en de werkwijze van een MFO. MFO’s werken over het algemeen op uurbasis, een project fee of maandelijkse fee voor vaste werkzaamheden.

Wat is een virtual family office?

Een virtual family office (VFO) vormt een groep professionele adviseurs en experts die onder leiding van een coördinator als één team samenwerkt voor een vermogende familie. De adviseurs in kwestie zijn afkomstig van meerdere bedrijven. Omdat er geen fysiek kantoor is waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden, wordt gesproken van een virtual family office.

 Bij welke activiteiten ondersteunt een family office?

Family offices zijn net zo veelzijdig als de families die zij vertegenwoordigen. Elke family office in Nederland heeft zijn eigen specialisme en takenpakket. De werkzaamheden omvatten in de regel (een mix van) de volgende activiteiten:

Fiscaliteit

 • Fiscale aangiften
 • Belastingplanning
 • Estate planning
 • (Her)structureren van entiteiten

Administratie

family office bovi ox
 • Financiële administratie(s)
 • Persoonlijke dienstverlening
 • Geldstroombeheer
 • Beheer van onroerend goed

Investeringen

familie erfgoed family office
 • Portefeuillebeheer
 • Beoordelen van prestaties
 • Risicobeoordeling en -beheer

Familie-erfgoed

familie erfgoed family office
 • Opstellen family governance structuur
 • Vaststelling familiedoelstelling
 • Financiële educatie (klein)kinderen

De doelstellingen van de familie zijn doorslaggevend in de rol die de family office vervult. Ook de omvang van het familievermogen en de werkzaamheden van de familie zijn bepalend.

Waarin verschilt de aanpak van Bovi & Ox?

Veruit de meeste family offices richten zich op vermogensbeheer en/of juridisch advies. Bovi & Ox onderscheidt zich met een specialisme rondom zakelijke en private aangelegenheden op het gebied van accountancy, administratie en belasting. Doordat accountancy een gereglementeerd beroep betreft, zijn klanten verzekerd van een betrouwbare, onafhankelijke, objectieve partner die uitsluitend hun belangen behartigt.

Het team van Bovi & Ox heeft ruime ervaring in family office opdrachten en alle boekhoudkundige taken die hieronder vallen. Zo verzorgt Bovi & Ox financiële rapportages op maat en complexe administratie, waaronder:

 

 • Consolidaties
 • Jaarrekeningen
 • Bewaking van uitstaande vorderingen
 • Verzorgen betalingsproces inclusief klaarzetten betalingen
 • Administratief beheer van onroerend goed
 • Tussentijdse financiële overzichten
 • Fiscale aangiftes

Daarnaast ondersteunen we desgewenst met diensten rondom Personal Assistance, zoals het organiseren van reizen en agendabeheer.

Discretie, kwaliteit, continuïteit en IT-beveiliging (waarvoor Bovi & Ox het ISO 27001-certificaat heeft) staan centraal bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Onafhankelijk

Professioneel

Continuïteit

Integer

Persoonlijk

Servicegericht

Het onafhankelijke accountantskantoor voor kapitaalkrachtige families

Family office klanten hebben behoefte aan een persoonlijke aanpak die ervoor zorgt dat vermogen hen niet beperkt, maar juist extra mogelijkheden biedt. Bovi & Ox is sterk in functionele werkzaamheden (administratie en accountancy), waarin de menselijke component het verschil maakt. Dienstbaarheid, inlevingsvermogen en vanuit persoonlijkheid verbinding maken, zijn kenmerkend voor de werkwijze.

Intermediair voor alle vermogenskwesties

Ter ondersteuning van onze financiële werkzaamheden onderhouden we al vele jaren nauwe betrekkingen met partners uit verschillende disciplines. Wij stellen u ons netwerk, bestaande onder meer uit zorgvuldig geselecteerde fiscalisten, estate planners, notarissen, juridisch adviseurs en banken, graag ter beschikking. 

Veilig en vertrouwd

Bovi & Ox weet wat vermogende families drijft en vormt de veilige basis om optimaal van vermogen te genieten. Wilt u meer weten over de family office diensten van Bovi & Ox? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Bovi & Ox is een veilige basis. Een partner die weet wat klanten écht drijft en de kennis en inspiratie biedt die zij nodig hebben.

Wij zijn een onafhankelijk accountantskantoor, wij zijn geen vermogensbeheerder en ook geen fiscaal of juridisch adviseur. Wij doen waar wij goed in zijn en dat is het samenbundelen van onze ervaring en expertise op het gebied van family office werkzaamheden. Wij werken graag samen met uw eigen vertrouwde adviseurs.

Heeft u vragen over onze diensten?