Actualiteiten

Achtergrondinformatie, ontwikkelingen en meer

Wetsvoorstel Excessief Lenen: wat is de huidige stand van zaken?

Het is niet ongebruikelijk dat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en andere aanmerkelijkbelanghouders een lening aangaan bij hun eigen bv. Lenen van de bv is fiscaal gezien namelijk de voordeligste manier om geld uit een bv te halen. Een doorn in het oog van het...

Kabinet wil hoge tarief overdrachtsbelasting verhogen naar 10,1% per 2023

Momenteel bedraagt het overdrachtsbelastingtarief voor niet-woningen en woningen verkregen door particulieren of rechtspersonen die deze niet zelf langdurig bewonen 8%. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet de overdrachtsbelasting wil verhogen van 8% naar 10,1%....

Opgelet: UBO-registratie verplicht per 27 maart 2022

Heeft u de inschrijving in het UBO-register al geregeld? Met ingang van 27 maart 2022 moeten belanghebbenden binnen ondernemingen zijn ingeschreven in het UBO-register. Is uw inschrijving in het UBO-register al geregeld? Zo niet, wacht in dat geval niet te lang!...

Schenkingsvrijstelling ‘jubelton’ op de schop per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor woningen van 106.671 EUR verlaagd naar 27.231 EUR. Deze maatregel dient volgens het kabinet om een gelijker speelveld te creëren voor starters op de woningmarkt, nadat de kritiek aanzwol dat de zogeheten...

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht: dit staat u te wachten

Per 1 juli is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht gegaan. Deze wet heeft als doel het bestuur en toezicht van commerciële stichtingen, verenigingen en semipublieke instellingen te verbeteren. Welke gevolgen dit heeft, leest u hier. Het...

De 3 belangrijkste aandachtspunten voor corporate filantropie

Wilt u met uw familiebedrijf ook vermogen aanwenden voor de maatschappij? Met corporate filantropie volgt u uw idealen én maakt u impact op de wereld om u heen. In dit artikel delen we de belangrijkste 3 aandachtspunten om uw filantropische missie tot een succes te...

Wat doet Bovi & Ox zelf en wat is ondergebracht bij ons netwerk?

Om uw vermogen en alles wat daarbij komt kijken in goede banen te leiden, is veel expertise nodig. Daarom gaat de dienstverlening van Bovi & Ox verder waar andere family offices ophouden. Dankzij ons grote professionele netwerk zijn we cliënten en family offices...

Het aanspreekpunt voor vermogensbeheer en aanverwante kwesties

Vermogensbeheer vraagt om veel expertise; de keuze voor een juiste partij gaat niet over één nacht ijs. Wanneer u kapitaal bij een externe partij belegd, wilt u natuurlijk dat het in goede handen is. In Bovi & Ox vindt u hét aanspreekpunt voor efficiënter beheer...

[Podcast] Bovi & Ox bij Fund Seminar

Begin deze maand was Bovi & Ox voor een podcast te gast bij Fund Seminar, platform voor zelfstandige vermogensbeheerders, private bankers en financial planners. Host Richard Neve sprak met Cassandra Baurichter en Martin Kleijn over de onlangs behaalde...

Multi-family office of accountantskantoor?

Wilt u als familie c.q. vermogende stichting, vereniging of commanditaire vennootschap zorgeloos en verantwoord van uw vermogen genieten? Dan kunt u ervoor kiezen om voor uw financiële zaken een beroep te doen op een accountantskantoor. Maar wist u dat u ook kunt...