Momenteel bedraagt het overdrachtsbelastingtarief voor niet-woningen en woningen verkregen door particulieren of rechtspersonen die deze niet zelf langdurig bewonen 8%. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet de overdrachtsbelasting wil verhogen van 8% naar 10,1%. Dat is een hoger tarief dan de eerder afgekondigde 9%.

Stapsgewijze verhoging

Zoals u weet gaat de aanschaf van een onroerende zaak gepaard met overdrachtsbelasting. Tot en met 2020 bedroeg het tarief hiervan 6%; per 1 januari 2021 is dit verhoogd naar 8%. Vanaf 1 januari 2023 gaat een nieuwe verhoging in naar 9%. Mogelijk wordt dit tarief verder verhoogd naar 10,1%.

Huidige opbouw overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting kent momenteel drie tarieven:

  • Vrijstelling (0%). Dit tarief heeft betrekking op landbouwgrond en starters op de woningmarkt;
  • Lage tarief (2%). Van dit tarief is sprake bij de aankoop van een Box 1 woning door een persoon die geen recht heeft op de vrijstelling;
  • Hoge tarief (8%). Het hoge tarief is onder meer van kracht bij de aankoop van een garagebox, bedrijfsgebouw of vakantiewoning. Het verhoogde overdrachtsbelastingtarief heeft betrekking op dit tarief.

Voor wie geldt het verhoogde tarief?

Er wordt bij de tariefwijziging geen onderscheid gemaakt tussen consumenten, beleggers of ondernemers. Iedereen kan er dus mee te maken krijgen. De financiële gevolgen zijn merkbaar. Stel dat u vakantiewoningen wilt kopen van €750.000. Bij het huidige overdrachtsbelastingtarief betaalt u €60.000, per 2023 wordt dat €75.750. Een verschil van €15.750.

Notariële akte van levering is leidend voor heffing

Let op: wanneer u dit jaar nog een onroerende zaak aankoopt, maar de notariële levering pas volgend jaar plaatsvindt, betaalt u het verhoogde tarief van 10,1% in plaats van de huidige 8%.

Is een notariële levering dit jaar geen optie, maar wilt u de verhoging toch voor zijn? Dan kan wellicht een zogeheten Groninger-akte uitkomst bieden. Hierin wordt vastgelegd dat de eigendom van de betreffende onroerende zaak al wel wordt geleverd, maar de koopprijs nog niet wordt betaald. Bij niet-betalen komt de eigendom weer toe aan de verkoper, zo is wettelijk bepaald. Houd bij deze constructie rekening met het feit dat de kosten van zo’n akte bij kleinere aankopen hoger kunnen uitvallen dan het behaalde tariefvoordeel.

Let op: er gelden voorwaarden/beperkingen voor de Groninger-akte. Bovi & Ox en partners informeren u hier graag verder over. Neem contact op voor meer informatie.

Hoe nu verder?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze voorgenomen tariefwijziging? Of kunt u ondersteuning gebruiken bij de financiële overdracht van uw onroerende goederen? Bovi & Ox en partners zijn u graag van dienst voor advies.

Neem contact op