De jongere generatie heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. Het is een kwestie die menig familiebedrijf bezighoudt. Family governance, ofwel het formuleren, vastleggen en handhaven van duidelijke afspraken over familiebeleid, is van cruciaal belang voor een soepele overdracht van familiekapitaal aan de volgende generaties. Hoe u dit kunt realiseren op een manier dat het vermogen tegelijkertijd gemaximaliseerd wordt, leest u hier.

Wat is family governance?

Family governance is in essentie het stroomlijnen van de werkverhoudingen en de algehele communicatie tussen de binnen het bedrijf betrokken familieleden – en hieruit voortvloeiend: de kapitaaloverdracht. Familiebedrijven die familiekapitaal willen veiligstellen voor de volgende generaties hebben baat bij een heldere vastlegging van beleid en strategie.

Family governance is zeker onmisbaar voor de grotere familiebedrijven die al meerdere generaties bestrijken, met (klein)kinderen uit diverse takken binnen de familie. Besturen en/of het beheren van vermogen vergt consensus, wat eenvoudiger wordt bereikt wanneer de beslissingsstructuur duidelijk is vastgelegd.

De voordelen van family governance

Het aanbrengen van structuur door middel van family governance heeft diverse voordelen:

 • Dankzij duidelijk gedefinieerde afspraken worden conflictsituaties voorkomen;
 • Besluitvormingsprocessen verlopen vlotter door een gemeenschappelijke visie;
 • De (toekomstige) kapitaaloverdracht verloopt soepeler.

Wat wordt er in een family governance structuur vastgelegd?

Diverse zaken kunnen met family governance gereguleerd worden. Onderwerpen die hierbij aan bod komen, hebben onder andere betrekking op de volgende vragen:

 • Mogen derden toetreden tot het bestuur?
 • Op welke manier worden familieleden geïnformeerd over wijzigingen in de familiestatuten?
 • Op welke manier vindt het vermogenbeheer plaats?
 • Hoe wordt het vermogen belegd ten behoeve van kapitaalvermeerdering?
 • Wordt het bestaande familievermogen aangewend voor investeringsdoeleinden en filantropie?
 • Wordt er een gedragscode gevolgd in de omgang met media?
 • Bij voortzetting van het familiebedrijf: welke eisen worden gesteld aan opvolgers in termen van kwalificaties en opleiding(en)?
 • Bij stopzetting van het familiebedrijf: welke familieleden ontvangen welk aandeel van het kapitaal?

Hoe ondersteunen family offices met family governance?

De precieze invulling van family governance diensten verschilt per family office, maar het opstellen van een family governance structuur omvat in de regel:

 • Het aanstellen van een familieraad die de overige familieleden vertegenwoordigt;
 • Het faciliteren van familiebijeenkomsten om de bedrijfsnormen- en waarden verder vorm te geven en bedrijfsontwikkelingen te delen;
 • Het bieden van educatie aan (klein)kinderen op het gebied van fiscaliteit, notariaat en financiën, om hen al vroeg vertrouwd te maken met de facetten en verantwoordelijkheden van vermogend zijn.

Family governance solide uitgevoerd

U ziet: family governance is een delicaat onderwerp. Bovi & Ox helpt u graag op weg bij de implementatie van een family governance structuur die past bij uw bedrijf. Met onze ruime financiële achtergrond leggen wij een solide basis voor al uw familie-erfgoed. Wij zorgen er te allen tijde voor dat uw onderneming de toekomst voortvarend tegemoet treedt.

Wilt u meer weten over onze aanpak?