Een multi-family office, ook wel MFO, richt zich op vermogende families die extra ondersteuning behoeven bij het realiseren van hun groeiambities. De family office adviseert en assisteert rondom het behalen van financiële doelstellingen en levert zo een substantiële bijdrage aan het operationele succes van de onderneming. De essentials van een multi-family office delen we hier met u.

Wat is een multi-family office?

Een multi-family office bestaat uit een of meer medewerkers die diverse vermogende families ondersteunen bij zakelijke en/of private vermogensgerelateerde aangelegenheden.

Het gebruik van de titel family office is niet beschermd. Doordat de activiteiten van een multi-family office niet zijn voorgedefinieerd, verschillen het dienstenportfolio en de werkwijze sterk per aanbieder. Elke family office hanteert zijn eigen specialisme, serviceniveau en takenpakket, afgestemd op de wensen van de cliënt. Een ding staat echter vast voor elke aanbieder: omdat elke familie een andere achtergrond heeft, vergt het aanbieden van multi-family office diensten een maatwerk aanpak.

Typen multi-family offices

Multi-family offices zijn op te delen in grofweg twee typen:

  • Multi-family offices die namens cliënten vermogen beheren en dit zelfstandig onderbrengen in investeringen en/of beleggingen;
  • Multi-family offices die financiële ondersteuning in brede zin verlenen en coördineren en/of toezicht houden.

Wat zijn de voordelen van een multi-family office?

Om meerdere redenen is het inschakelen van een multi-family office een interessante keuze. Hieronder lichten we de belangrijkste voordelen toe:

  • Meer controle over het vermogen. Het beheren van meerdere portefeuilles is vaak behoorlijk complex en uitdagend. Middels periodieke rapportages, ramingen en kostenmonitoringen helpen family offices het overzicht te bewaren. Indien gewenst wordt er ook ondersteund bij het ontwikkelen van een gezamenlijke bedrijfsvisie. Dit is essentieel wanneer er sprake is van kapitaaloverdracht tussen verschillende generaties;
  • Meer centrale aansturing. Door een multi-family office in te schakelen, is de familie in staat de hoeveelheid adviseurs en andere dienstverleners te reduceren. Zo wordt het vermogen efficiënter beheerd. De familie hoeft dit proces niet langer zelf meer te coördineren; het multi-office treedt hiermee in feite op als one-stop-shop;
  • Veel tijdwinst. Family offices verlichten administratieve lasten en pakken diverse tijdrovende processen op, waaronder consolidaties, jaarrekeningen, betalingsverkeer en bewaking van uitstaande vorderingen. Zo houdt de familie meer tijd over om onbezorgd van het vermogen te genieten.

Multi-family office met expertise in finance

Veruit de meeste multi-family offices (en single-family offices) treden op als vermogensbeheerder. Om onafhankelijkheid te waarborgen, staat Bovi & Ox juist een rol van financiële dienstverlener en coördinator voor.

Wij ondersteunen vermogende families en single-family offices bij zakelijke en private aangelegenheden op het gebied van accountancy en administratie. Doordat Bovi & Ox lid is van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, zijn vermogende families verzekerd van een betrouwbare, onafhankelijke partner die uitsluitend hun belangen behartigt. Onze ISO 9001- en 27001-certificeringen vormen daar eveneens een waarborg voor.

Meer weten?