Een single-family office, ook wel SFO, committeert zich aan één groot familiebedrijf en biedt extra ondersteuning bij het realiseren van de groeiambitie van zijn cliënt. Wat is een single-family office en hoe gaat deze te werk? De antwoorden op deze vragen leest u in dit artikel.

Wat is een single-family office?

De titel family office is niet beschermd. Er bestaat daarom geen voorgedefinieerd concept van wat een single-family office is. Er is echter een gemene deler: een single-family office bestaat uit een of meerdere medewerkers die zich committeren aan één familie voor het ondersteunen, beheren en onderhouden van (een deel) van het vermogen.

De kernactiviteiten van een single-family office zijn doorgaans vermogensbeheer en het coördineren van vermogensgroei en/of -overdracht. De exacte invulling van de activiteiten en de breedte van het dienstenportfolio verschillen per aanbieder, naar gelang de bedrijfsomvang van hun cliënt. Bij kleinere vermogende families beperkt de single-family office zich vaak tot het aanbieden van beleggingsdiensten en volstaat een team van bescheiden omvang. Bij grotere families waarvan de bedrijfsactiviteiten inmiddels meerdere generaties beslaan, is het dienstenpakket over het algemeen breder en staat de single-family office de familie bij met een groot team van medewerkers.

Wanneer komt een single-family office in beeld?

In veel gevallen wordt een single-family office opgericht nadat een familiebedrijf wordt verkocht en er substantieel vrij-belegbaar vermogen beschikbaar komt. De office treedt dan veelal op als vermogensbeheerder die belegt in aandelen, private equity of overige zaken.

De single-family office ondersteunt vaak niet alleen bij het beheren van beleggingen, maar ook bij het veiligstellen en vergroten van het bestaande vermogen voor de toekomstige generaties. Met fiscaal-juridisch advies wordt doorgaans een probleemloze en fiscaal-vriendelijke overdracht van kennis en kapitaal naar (klein)kinderen en/of overige familieleden mogelijk gemaakt.

Experts in finance en administratie

Waar veruit de meeste family offices (zowel single-family offices als multi-family offices) optreden als vermogensbeheerder, staan we bij Bovi & Ox juist een rol van financiële dienstverlener en coördinator voor.

Dit geeft u de waarborg dat we onafhankelijk te werk gaan. We zijn gespecialiseerd in zakelijke en private aangelegenheden rondom accountancy, administratie en belasting. Met ons lidmaatschap aan de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants), zijn vermogende families verzekerd van een betrouwbare partner die onafhankelijk, objectief, onpartijdig en op deskundige wijze hun belangen behartigt.

Bovi & Ox ondersteunt niet alleen vermogende families met gedegen financiële verslaggeving, maar ook single-family offices die de financiële aangelegenheden van hun cliënten bij experts willen onderbrengen. Ons hechte team staat paraat om de continuïteit van uw werkzaamheden te allen tijden te waarborgen.

Meer weten?