De overdracht van een familiebedrijf gaat niet over één nacht ijs. Timing, heldere communicatie en duidelijk vastgelegde afspraken zijn van cruciaal belang voor een gestroomlijnde bedrijfsopvolging. Ook niet onbelangrijk: kiest u voor een directe of een gefaseerde overdracht?

Begin op tijd

“Later komt sneller dan u denkt” is een veelgehoorde leus in de verzekerings-, beleggings- en pensioenbranche. Voor bedrijfsopvolgingsregelingen waar meerdere opvolgers of erfgenamen bij betrokken zijn, geldt precies hetzelfde.

Timing is cruciaal in de aanloopfase naar de overdracht van een familiebedrijf. Iets dat vaak wordt onderschat. Voor een optimale bedrijfsoverdracht is het realistisch om te denken in een overgangsperiode van jaren in plaats van maanden.

Deze periode is nodig om helder te krijgen:

  • Welke fiscale en juridische bedrijfsopvolgingsregels in uw situatie kunnen worden toegepast dan wel gelden;
  • Welke ambities de opvolgende generatie heeft en in hoeverre de huidige bedrijfsvoering hierop aansluit dan wel moet worden herzien;
  • Welke stappen nodig zijn om opvolgers tijdig klaar te stomen in het kader van de juiste kwalificaties en opleiding(en).

Communiceer eenduidig

Minstens zo belangrijk bij een voorgenomen bedrijfsoverdracht is de communicatie tussen uzelf en uw beoogde bedrijfsopvolger(s). Het is immers úw familie met wie u om tafel zit. Om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen, wilt u datgene doen wat in het belang van de onderneming ligt. Een heldere vastlegging van beleid en strategie, ofwel family governance, is hierbij onmisbaar.

Wanneer bij de overdracht meerdere kinderen betrokken zijn, wordt over het algemeen geadviseerd een familiestatuut op te stellen. Hierin worden afspraken vastgelegd om onenigheid in de toekomst te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het dividendbeleid, bijvoorbeeld wanneer er aandelen in het spel zijn;
  • Specifieke afspraken bij onverwachts en tijdelijk wegvallen van directieleden, zoals wie de interim-positie bekleedt of bekleden;
  • Een vastgelegde leeftijd waarop familieleden met pensioen gaan, onder andere om een goede doorstroming naar volgende generaties te garanderen.

Bepaal wat, aan wie en wanneer u overdraagt

Bij het overdragen van een familiebedrijf is het belangrijk om stil te staan bij de volgende vragen: wat draagt u over, aan wie doet u dat en welke termijn hanteert u daarbij?

Wie

  • In de meeste gevallen schenken terugtredende ondernemers het bedrijf aan hun kinderen of tweede- of derdegraadsfamilieleden. Omwille van directe financiële zekerheid kan echter ook worden gekozen voor verkoop aan een externe partij.

Wat

  • Geld, (certificaten van) aandelen, beleggingsvermogen; wat u overdraagt/schenkt, wordt veelal bepaald door de geldende fiscale bedrijfsstructuur;
  • Het is niet wenselijk dat u na uw werkzame bestaan zelf met lege handen komt te staan. Uw hele bedrijf schenken is uiteraard een mogelijkheid, maar achten we alleen verstandig wanneer u buiten de onderneming voldoende vermogen heeft. Bij laatstgenoemde aanpak wordt het bedrijfspand meer dan eens als appeltje voor de dorst bewaard en treden de nazaten op als huurders van het pand.

Wanneer

  • U heeft de keuze uit een directe overdracht of een gefaseerde overdracht. De laatste aanpak heeft als voordeel dat (A) de oudere generatie een zekere financiële zekerheid heeft en (B) onder de opvolgers al in een vroeg stadium betrokkenheid wordt gekweekt én ervaring wordt opgedaan. Wanneer de beoogde opvolgers pas op late leeftijd in beeld komen bij het bedrijf is de kans immers veel groter dat zij al een ander carrière-pad hebben gevolgd.

Overdracht familiebedrijf vakkundig uitgevoerd

U ziet: er zijn veel factoren om rekening mee te houden bij het overdragen van uw familiebedrijf. Kunt u hier hulp bij gebruiken? Met onze ruime financiële achtergrond legt Bovi & Ox een solide basis voor al uw familie-erfgoed.

Wilt u meer weten over onze family office aanpak?

Informeer naar de mogelijkheden