Vermogensbeheer vraagt om veel expertise; de keuze voor een juiste partij gaat niet over één nacht ijs. Wanneer u kapitaal bij een externe partij belegd, wilt u natuurlijk dat het in goede handen is. In Bovi & Ox vindt u hét aanspreekpunt voor efficiënter beheer van vermogen. Hoewel wijzelf geen vermogensbeheerder zijn, zijn wij wél de kennis- en sparringspartner die die dit centraal voor u kan aansturen.

Voor al uw beleggingsvraagstukken

Geen beleggingsvraag of -situatie is hetzelfde: dat maakt vermogensbeheer uiterst uitdagend. Beleggingsvragen van onze klanten kennen overwegend de volgende invalshoeken:

Waarin beleggen?

Concreet kunt u beleggen in goederen of waardepapieren. Of u nu belegt in goud, vastgoed, (crypto)valuta, aandelen of obligaties; de uiteindelijke keuze wordt ingegeven door het verwachte rendement tegenover het bijbehorende risicoprofiel (defensief versus offensief). Zaken die doorslaggevend zijn voor het uiteindelijke succes van uw beleggingen zijn onder meer liquiditeit, kredietwaardigheid en toekomstige marktrentes. Een financiële planning vooraf kan uitkomst bieden om de wensen van uw beleggingsprofiel in kaart te brengen.

Met welk doel beleggen?

Is uw keuze voor beleggen ingegeven door winstmaximalisatie? Of wilt u beleggen vanuit bepaalde idealen, bijvoorbeeld met een filantropische inslag? Dan maakt u het verschil met impactbeleggen. Zo laat u niet alleen uw portemonnee spreken over wat (voor u) echt belangrijk is, maar geniet u in de meeste gevallen ook van aantrekkelijke belastingvoordelen.

Wanneer beleggen?

U kent vast de leus ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst’. En dat klopt ook wel, wanneer u de cijfers erop naslaat. Wat is dan wel het juiste (instap)moment? Hier is geen eenduidig antwoord op, maar bij beleggen geldt over het algemeen wel: regeren is vooruitzien.

Beleggers met geduld (lees: zij die beleggen voor de lange termijn) behalen over het geheel genomen de beste rendementen. Het vinden van het juiste momentum, ofwel tijdig instappen, vormt het devies en een gedegen financiële planning biedt hierbij – zoals eerder aangegeven – in veel gevallen uitkomst.

Voor wie beleggen?

Een minstens zo een belangrijk aspect bij beleggen: voor wie is het beoogde rendement? Voor uzelf, uw opvolger(s) of beiden? Speelt kapitaaloverdracht een rol? Hier leest u hoe u uw nalatenschap met estate planning fiscaal zo optimaal mogelijk inricht.

Uw centrale aanspreekpunt

U ziet: beleggen brengt de nodige vragen met zich mee. Bovi & Ox beschikt over een groot netwerk van zorgvuldig geselecteerde professionals met wie we uw vermogenszaken stroomlijnen.

Op basis van uw beleggingsbehoeften introduceren wij u bij een aantal specialisten waarvan wij verwachten dat zij u optimaal van dienst zijn. Daarbij adviseren we uitsluitend specialisten met wie wij goede ervaringen hebben. U behoudt vanzelfsprekend de volledige vrijheid om een passende specialist te selecteren, ook uit uw eigen kring.

Wat mogen wij voor u betekenen?

Bent u benieuwd wat Bovi & Ox en haar geselecteerde specialisten in uw vermogensgerelateerde vraagstukken kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Neem contact op