Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor woningen van 106.671 EUR verlaagd naar 27.231 EUR. Deze maatregel dient volgens het kabinet om een gelijker speelveld te creëren voor starters op de woningmarkt, nadat de kritiek aanzwol dat de zogeheten ‘jubelton’ vooral een prijsopdrijvend effect op woningen zou hebben.

Gefaseerde afschaffing

Het verlaagde vrijstellingsbedrag is vrij besteedbaar en hoeft – in tegenstelling tot de eerdere regeling – niet per se voor de financiering of verbouwing van een eigen woning te worden ingezet.

De Tweede Kamer pleitte eerder voor een volledige afschaffing van de jubelton per 1 januari 2023, maar dit bleek niet haalbaar vanwege de benodigde aanpassingen in de IT-systemen van de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2024 wordt de vrijstelling echter helemaal afgeschaft, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

Mogelijkheden wanneer u dit jaar nog schenkt

Dit jaar kunnen ouders nog 106.671 EUR belastingvrij schenken aan hun kind(eren), mits zij of hun partner(s):

  • tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
  • het bedrag gebruiken om een eigen woning te kopen of te verbouwen;
  • het bedrag gebruiken om de hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen;
  • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning ermee afkopen.

Onder ‘kind’ verstaat de Belastingdienst ook een pleegkind en een stiefkind.

Hier leest u waar het schenkingsbedrag nog meer voor gebruikt mag worden.

Gift hoeft niet direct gebruikt te worden

Enige spreiding in het gebruik van het vrijstellingsbedrag is mogelijk. Wanneer in 2022 nog een schenking ter hoogte van 106.671 EUR wordt gedaan, hoeft het geld onder de huidige wettelijke bepalingen uiterlijkop 31 december 2024 gebruikt te worden. Wordt binnen deze termijn niet het gehele bedrag voor de eigen woning gebruikt, dan moet over het resterende deel alsnog schenkbelasting worden betaald.

Let op: de ontvanger van de schenking (of diens belastingconsulent) moet aangifte schenkbelasting doen. Dit kan online op Mijn Belastingdienst.

Is de verlaging van de schenkingsvrijstelling definitief?

De voorgenomen wijzigingen worden opgenomen in het Belastingplan 2023, dat op Prinsjesdag 2022 (dinsdag 20 september) gepresenteerd wordt. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog met dit wetsvoorstel instemmen, maar gezien de huidige steun is de kans zeer aannemelijk dat de verlaging en uiteindelijke afschaffing doorgang zullen vinden.

Wat mogen wij voor u betekenen?

Bent u benieuwd wat Bovi & Ox en haar geselecteerde fiscalisten voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Neem contact op

Deze artikelen over het stroomlijnen van kapitaaloverdracht vindt u allicht ook interessant: